Liikennevaikuttaja

ANNA-LIISA TARVAINEN

Tarvainen toimi liikenneturvallisuustyön kärkitehtävissä yli 30 vuotta. Dynaaminen työote, pohjaton kiinnostus ja liikenteen yksityiskohtien mestarillinen hallinta tekivät Tarvaisesta halutun keskustelukumppanin niin medioiden, alan ammattilaisten kuin tavallistenkin kansalaisten piirissä.